Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie
   
 
  Pan Roman Klewenhagen - Sołtysem Roku 2012
Pan Roman Klewenhagen - Sołtysem Roku 2012 !

Wręczenie tytułów „Sołtysa Roku 2012” odbyło się na konferencji pn. „Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pod przewodnictwem senatora Janusza Sepioła, reprezentującego również marszałka Senatu RP. Na konferencje oprócz laureatów tegorocznych przyjechali również sołtysi laureaci poprzednich dziesięciu edycji konkursu „Sołtys Roku”

Wśród zaproszonych gości byli: Dariusz Młotkiewicz sekretarz stanu w Kancelarii RP, Magdalena Młochowska podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Monika Nachyła prezes Zarządu Banku BGŻ, Bartosz Urbaniak dyrektor zarządzający BGŻ ds. agrobiznesu, Dariusz Daniluk prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Paweł Lisowski wicedyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą BGK, Antoni Konopka członek Zarządu Województwa Opolskiego, dr. Eugeniusz Chyłka reprezentujący ministra rolnictwa, dyr. Mirosław Wilk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W trakcie konferencji nagrodzono laureatów Konkursu „Sołtys Roku”. Dwunastu sołtysów z całego kraju, w tym Sołtys wsi Boruszyn – Pan Roman Klewenhagen, otrzymało równorzędne tytuły „Sołtys Roku 2012”. Kapituła Konkursu której przewodniczyła Joanna Iwanickia - redaktor naczelny„Gazety Sołeckiej”, wręczyła nagrodą specjalną seniorce Eryce Jonek, sołtysce Pawłowic w gm. Gorzów Śląski w woj. opolskim, która od 37 lat przewodzi swojej wsi.

Laureatów uhonorowano dyplomami i pucharami a także nagrodami rzeczowymi. Na koniec Dariusz Młotkiewicz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP przekazał wszystkim wyróżnionym sołtysom listy gratulacyjne od prezydenta Bronisława Komorowskiego, skierowane indywidualnie do każdego z nich. 
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie