Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie
   
 
  Spotkanie Środowiskowe - 23.08.2013
Spotkanie środowiskowe WODR.

Zespół Doradczy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
Spotkanie Środowiskowe - 23.08.2013 w PCRol w Czarnkowie


W dniu 23 sierpnia 2013 roku w Powiatowym Centrum Rolniczym w Czarnkowie odbyło się Spotkanie Środowiskowe którego organizatorem był kierownik ZD Tadeusz Pertek.

Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusz Teterus, Krzysztof Grzymała – Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zofia Just – Wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie, Inspektor Weterynarii Katarzyna Marcinek - przedstawicielka Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, Wiesław Łyczykowski – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Czarnkowie, Przemysław Jagła – Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Bydła, Elżbieta Rybarczyk – Prezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD, Janusz Rajek – Przewodniczacy Komisji Rolnictwa przy Radzie Powiatu, Jerzy Klawek – Prezes Wielkopolskich Towarzystw Uniwersytetów Ludowych w Czarnkowie, rolnicy z poszczególnych gmin powiatu oraz rolnicy z gospodarstw demonstracyjnych WODR.

Gości przedstawił i powitał kierownik ZD Tadeusz Pertek. Wicestarosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego pogratulował awansu nowemu kierownikowi, nakreślił sytuację rolnictwa w powiecie oraz działanie służb doradczych WODR oraz oczekiwania w stosunku do doradców w przyszłości. Krzysztof Grzymała – mówił o rolnictwie polskim, problemach i bolączkach rolników oraz pracy WIR. Zofia Just streściła działalność Mleczarni w Czarnkowie oraz poruszyła problem dot. „Promocji Polskich Produktów. Głos zabrała przedstawicielka Inspekcji Weterynaryjnej, która przekazała ważna informacje dla Rolników, mianowicie zasygnalizowała powstanie nowej rzeźni w Stuchowie, gm. Świerzno, woj. Zachodniopomorskie skupującej i ubijającej zwierzęta pourazowe.

Wiesław Łyczykowski z ARiMR przedstawił informacje o pracy agencji oraz krótki opis dopłat bezpośrednich, które są pomocą dla rolnika a nie dochodem. Wprowadzono je aby wyrównać poziom rolnictwa nowych krajów członkowskich UE z krajami starymi członkami UE. Na pytania o PROW 2014-2020 odpowiedział że na dzień dzisiejszy żadnych aktów prawnych nie ma.

Pani Elżbieta Rybarczyk z LGD poświeciła kilka słów pracy lokalnych grup działania i współpracy z WODR. Janusz Rajek z kolei omówił przeobrażenia w rolnictwie po wejściu do UE. Prezes Banku Spółdzielczego w Czarnkowie mówił o pracy banku, pracy doradców WODR i współpracy między tymi instytucjami. Jerzy Klawek przedstawiciel Wielkopolskich Katolickich Towarzystw Uniwersytetów Ludowych zapoznał wszystkich zebranych z działaniem UL.

Rozgorzała dość ostra dyskusja i polemika między rolnikami a przedstawicielem ARiMR oraz przedstawicielami WIR w Czarnkowie.  

 
 

 

powrót                                                                                                                            -


 
monitoring pozycji
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie