Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie
   
 
  Szkolenie w Lubaszu
W dniu 23.01.2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Lubaszu odbyło się szkolenie organizowane przez Zespół Doradczy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Tematami szkolenia były:
Praktyka rolnicza korzystna dla klimatu i środowiska wymogiem systemu płatności bezpośrednich-zazielenienie.
Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
Obowiązujące regulacje prawne związane z ochroną zwierząt, zapewnieniem dobrostanu zwierząt i konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania ich.
Na spotkanie bardzo licznie przybyli rolnicy z Gminy Lubasz – ponad 50 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas również Pan Wójt Marcin Filoda, kierownik biura powiatowego ARiMR Pan Wiesław Łyczykowski oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Aleksandra Jóźwiak.
Spotkanie otworzył Kierownik ZD w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim Pan Tadeusz Pertek. Przywitał wszystkich zebranych, przedstawił program spotkania i podziękował Panu Wójtowi za udostępnienie sali oraz poczęstunek.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który podziękował za zaproszenie i zaoferował swoją pomoc do dalszej współpracy przy organizowaniu szkoleń przez WODR. Pracownica Urzędu Gminy w Lubaszu rozdała obecnym komunikaty Izb Rolniczych oraz wnioski na zwrot akcyzy.
Pracownica WODR w Poznaniu Magdalena Walkowiak poza prezentacją tematów przedstawiła również ramy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 m.in. takie zagadnienia jak: Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem, Systemy jakości produktów rolnych, Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, Rozwój usług rolniczych, Tworzenie grup i organizacji producentów.
Po szkoleniu kierownik biura powiatowego ARiMR Pan Wiesław Łyczykowski oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Aleksandra Jóźwiak omówili najważniejsze i aktualne informacje oraz wymogi dotyczące rolników w zakresie działalności swoich instytucji.
Spotkanie przebiegło w miłej, spokojnej atmosferze.
Ustalono również kolejne spotkanie z rolnikami  w Urzędzie Gminy w Lubaszu na dzień 30.01.2015 roku na godzinę 10, na które serdecznie zapraszamy.
Kierownik ZD w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
Tadeusz Pertek
Stażysta doradca -Magdalena Walkowiak

źródło: lubasz.pl


 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie