Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie
   
 
  Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
64-700 Czarnków ul. Kościuszki 88
67 253 07 11
67 253 05 88
www.arimr.gov.pl
Godziny urzędowania:

 Poniedziałek  7.30 - 15.30
 Wtorek         7.30 - 15.30
 Środa            7.30 - 15.30
 Czwartek        7.30 - 15.30  
Piątek             7.30 - 15.30
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest główną instytucja wspierająca procesy przemian i działań służących rozwojowi polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Ostatnie cztery lata były dla rolnictwa szczególnie ważne. Z racji wdrażanych programów unijnych dla sektora rolno-spożywczego oraz dzięki środkom pozyskanym z UE na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, rolnicy uzyskali finansowe wsparcie na inwestycje.

Najważniejszym instrumentem wsparcia udzielanego rolnictwu są dopłaty bezpośrednie. Kluczowym mechanizmem finansowania rolnictwa, przetwórstwa żywności i rozwoju obszarów wiejskich były w przeszłości: Program Sapard, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i Sektorowy program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, a obecnie jego rolę przejął największy w historii naszego kraju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W programie PROW 2007-2013 są środki finansowe na udzielanie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 można uzyskać dofinansowanie także "na odnowę wsi", na działania poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa jest największą Agencją płatniczą w Europie i jest odpowiedzialna za realizację całego programu.

Sprawia to, że efekty PROW widać na terenie całego województwa Wielkopolskiego.
 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie