Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie
   
 
  PZRKiORPowiatowy Związek Rolników Kółek i Organizacji RolniczychTelefon 67-254-81-99
pcrol@wp.pl
Godziny urzędowania:

Poniedziałek  7.30 - 15.30
Wtorek          7.30 - 15.30
Środa            7.30 - 15.30
Czwartek       7.30 - 15.30
Piątek           7.30 - 15.30


W zakresie działalności społeczno-kulturalnej i gospodarczo-organizatorskiej Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych realizuje następujące zadania:
reprezentowanie rolnictwa i wsi przed administracją państwową i samorządem terytorialnym;
działania służące obronie interesów rolnictwa i polskiej wsi przed skutkami spadku opłacalności produkcji;
udzielanie pomocy w zbywaniu płodów rolnych;
podejmowanie działań na rzecz sprawnej organizacji skupu, zaopatrzenia, a także inicjowanie i pomoc w tworzeniu zakładów przetwórczych, magazynów itp.;
aktywna polityka tworzenia prawa: z inicjatywy kółek w Sejmie złożono kilka projektów ustaw, między innymi: stworzony przez specjalistów kółek rolniczych „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” i ustawa o abolicji dla organizatorów rolniczych protestów. Stworzono także program naprawy polskiego rolnictwa i poprawy sytuacji na wsi: „Priorytety dla rolnictwa”;
akcje edukacyjne i promowanie na wsi nowoczesnych rozwiązań;
podejmowanie działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi, w tym rozwoju infrastruktury wiejskiej, przedsiębiorczości, agroturystyki itp.;
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i podnoszenie społecznej rangi zawodu rolnika;
pomoc instruktażowo-doradcza oraz informacja dla rolników i mieszkańców wsi;
lobbing międzynarodowy i podpatrywanie najlepszych rozwiązań dotyczących pomocy rolnikom i nowoczesnej działalności związku zawodowego rolników;
promocja kultury wiejskiej i zdrowego żywienia;
pomaganie najuboższym i dzieciom wiejskim (akcje wakacyjne i edukacyjne).

Prawną podstawę działalności Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i jego ogniw stanowi ustawa z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz statut. Celem ustawy i statutu jest między innymi potrzeba zapewnienia organizacjom społeczno-zawodowym rolników udziału w decydowaniu o sprawach związanych z rozwojem indywidualnych gospodarstw rolnych i postępem społecznym na wsi.

 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie