Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie
   
 
  WIR


Wielkopolska Izba Rolnicza - Biuro Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

Telefon 67-254-74-09

wirczar@neostrada.pl


Godziny urzędowania:

Poniedziałek     8 - 15
                          Wtorek            9  - 15 (praca w terenie)
Piątek              8 - 15

Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.
 Izba, we współpracy ze związkami zawodowymi rolników, prowadzi szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Analizuje sytuację na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen prowadzi  kalkulacje rolnicze. Organizuje także szereg spotkań i szkoleń dla rolników, włączając się w upowszechnikalkulacje rolnicze. Organizuje także szereg spotkań i szkoleń dla rolników, włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego. Izba uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich członków. Wielkopolska Izba Rolnicza jest także wydawcą biuletynu Siewca Wielkopolski, który trafia do rolników w całym województwie. Izba współorganizuje i uczestniczy w wystawach, targach i innych imprezach promocyjnych.anie doradztwa rolniczego. Izba uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich członków. Wielkopolska Izba Rolnicza jest także wydawcą biuletynu
Siewca Wielkopolski, który trafia do rolników w całym województwie. Izba współorganizuje i uczestniczy w wystawach, targach i innych imprezach promocyjnych.

 
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Powiatowe Centrum Rolnicze w Czarnkowie